Úvod do modelu smerovania Redux-First

Knižnica smerovania je kľúčovým komponentom akejkoľvek zložitej jednostránkovej aplikácie. Ak vyvíjate webové aplikácie s React a Redux, pravdepodobne ste už React Router používali alebo ste o ňom aspoň počuli. Je to známa smerovacia knižnica pre React a skvelé riešenie pre mnoho prípadov použitia.

React Router však nie je jediným životaschopným riešením v ekosystéme React / Redux. V skutočnosti je pre React a Redux vybudovaných veľa smerovacích riešení, každé s rôznymi API, funkciami a cieľmi - a zoznam sa len zväčšuje. Netreba dodávať, že smerovanie na strane klienta v blízkej dobe nezmizne a v smerovacích knižniciach zajtrajška stále existuje veľa priestoru pre dizajn.

Dnes by som vás chcel upozorniť na tému smerovania v Redux. Predstavím a urobím príklad pre smerovanie Redux-first - paradigma, ktorá robí Redux hviezdou smerovacieho modelu a spoločným vláknom medzi mnohými riešeniami smerovania Redux. Predtým, ako preskúmam možnosti pre skutočné použitie s Reactom a inými front-endovými rámcami, ukážem, ako dať dohromady základné, rámcovo-agnostické API do 100 riadkov kódu.

Trochu histórie

V prehľadávači sú umiestnenie (informácie o adrese URL) a história relácií (súhrn umiestnení navštívených na aktuálnej karte prehliadača) uložené v globálnom windowobjekte. Sú prístupné cez:

 • window.location (Location API)
 • window.history (History API).

Rozhranie History API ponúka nasledujúce spôsoby navigácie históriou , ktoré sú pozoruhodné svojou schopnosťou aktualizovať históriu a umiestnenie prehľadávača bez nutnosti opätovného načítania stránky :

 • pushState(href) - vloží nové umiestnenie do zásobníka histórie
 • replaceState(href) - prepíše aktuálne umiestnenie v zásobníku
 • back() - prejde na predchádzajúce miesto v zásobníku
 • forward() - prejde na ďalšie miesto v zásobníku
 • go(index) - naviguje na miesto v zásobníku v oboch smeroch.

Spoločne umožňujú rozhrania API histórie a umiestnenia moderné paradigmy smerovania na strane klienta známe ako smerovanie pushState - prvý protagonista nášho príbehu.

Teraz je to takmer zločin sa zmieniť o histórii a umiestnení API bez zmienky o moderné obálky knižnice ako history.

ReactTraining / história

Spravujte históriu relácií pomocou JavaScriptu github.com

historyposkytuje jednoduché, ale výkonné API na prepojenie s históriou a umiestnením prehľadávača, pričom kryje nezrovnalosti medzi rôznymi implementáciami prehľadávača. Používa sa ako vzájomná závislosť alebo interná závislosť v mnohých moderných smerovacích knižniciach a v tomto článku na ňu uvediem viac odkazov.

Redux a pushState Routing

Druhým protagonistom nášho príbehu je Redux . Píše sa rok 2017, takže vás budem úvodom šetriť a prejdem k veci:

Použitím jednoduchého smerovania pushState v aplikácii Redux sme rozdelili stav aplikácie na dve domény: históriu prehliadača a obchod Redux.

Tu je príklad, ako to vyzerá s React Router, ktorý vytvára instantné situácie a zabaľuje sa history:

history → React Router ↘ view Redux ↗

Teraz vieme, že nie všetky údaje sa musia nachádzať v obchode. Napríklad stav miestnej zložky je často vhodným miestom na ukladanie údajov, ktoré sú špecifické pre jednu zložku.

Údaje o polohe však nie sú triviálne. Je to dynamická a dôležitá súčasť stavu aplikácie - druh údajov, ktoré patria do obchodu. Jeho držanie v obchode umožňuje luxusom Reduxu, ako je ladenie cestovania v čase, a ľahký prístup z ľubovoľného komponentu pripojeného k obchodu.

Ako teda presunieme miesto do obchodu?

Skutočnosť, že prehliadač číta a ukladá históriu a informácie o polohe do pamäti, sa nedá obísť window, ale môžeme urobiť iba to, že si v obchode ponecháme kópiu údajov o polohe a synchronizujeme ich s prehliadačom.

Nie je to to, čo react-router-reduxrobí pre React Router?

Áno, ale iba na umožnenie časových možností Redux DevTools. Aplikácia stále závisí od údajov o polohe uchovávaných v React Router:

history → React Router ↘ ↕ view Redux ↗

Používanie react-router-reduxna čítanie údajov o polohe z obchodu namiesto aplikácie React Router sa neodporúča (kvôli potenciálne konfliktným zdrojom pravdy).

Môžeme to urobiť lepšie?

Môžeme vytvoriť alternatívny smerovací model, ktorý je od základu zostavený tak, aby dobre hral s Reduxom, čo nám umožňuje čítať a aktualizovať umiestnenie spôsobom Redux - pomocou store.getState()a store.dispatch()?

Absolútne môžeme a volá sa to smerovanie Redux-first .

Smerovanie Redux-First

Smerovanie prvého reduxu je variáciou smerovania pushStatevďaka čomu je Redux hviezdou smerovacieho modelu.

Riešenie smerovania ako prvé Redux spĺňa nasledujúce kritériá :

 • Miesto sa nachádza v obchode Redux.
 • Miesto sa zmení odoslaním akcií Reduxu.
 • Aplikácia číta údaje o polohe výlučne z obchodu.
 • História obchodu a prehliadača je v zákulisí synchronizovaná.

Tu je základná predstava o tom, ako to vyzerá:

history ↕ Redux → router → view

Počkajte, neexistujú ešte dva zdroje údajov o polohe?

Áno, ale ak môžeme dôverovať synchronizácii histórie prehliadača a obchodu Redux, môžeme vytvoriť naše aplikácie tak, aby čítali iba údaje o polohe z obchodu . Potom z pohľadu aplikácie existuje iba jeden zdroj pravdy - obchod.

Ako dosiahneme smerovanie Redux-first?

Môžeme začať vytvorením koncepčného modelu spojením základných prvkov smerovania na strane klienta a modelov životného cyklu údajov Redux.

Prehodnotenie modelu smerovania na strane klienta

Client-side routing is a multi-step process that starts with navigation and ends with renderingrouting itself is only one step in that process! Let’s review the details:

 • Navigation — Everything starts with a change in location. There are 2 types of navigation: internal and external. Internal navigation is accomplished from within the app (eg. via the History API), while external navigation occurs when the user interacts with the browser’s navigation bar or enters the application from an external site.
 • Responding to navigation — When the location changes, the application responds by passing the new location to the router. Older routing techniques relied on polling window.location to accomplish this, but nowadays we have the handy history.listen utility.
 • Routing — Next, the new location is matched to its corresponding page content. The code that handles this step is called a router, and it generally takes an input parameter of matching routes and pages called a route configuration.
 • Rendering — Finally, the content is rendered on the client. This step may, of course, be handled by a front-end framework/library like React.

Note that routing libraries don’t have to handle every part of the routing model.

Some libraries, like React Router and Vue Router, do — while others, like Universal Router, are concerned solely with a single aspect (like routing), thus providing flexibility in the other aspects:

Revisiting the Redux Data Lifecycle Model

Redux boasts a one-way data flow/lifecycle model that likely needs no introduction — but here’s a brief overview for good measure:

 • Action — Any change in state starts by dispatching a Redux action (a plain object containing a type and optional payload).
 • Middleware — The action passes through the store’s chain of middlewares, where actions may be intercepted and additional behaviour may be executed. Middlewares are commonly used to handle side-effects in Redux applications.
 • Reducer — The action then reaches the root reducer, which calculates the store’s next state as a pure function of the previous state and the received action. The root reducer may be composed of individual reducers that each handle a slice of the store’s state.
 • New state — The store saves the new state returned by the reducer, and notifies its subscribers of the change (in React, via connect).
 • Rendering — Finally, the store-connected view may re-render in accordance with the new state.

Building a Redux-First Routing Model

The unidirectional nature of the client-side routing and Redux data lifecycle models lend themselves well to a merged model that satisfies the criteria we laid out for Redux-first routing.

In this model, the router is subscribed to the store, navigation is accomplished via Redux actions, and updates to the browser history are handled by a custom middleware. Let’s examine the details of this model:

 • Internal navigation via Redux actions — Instead of using the History API directly, internal navigation is achieved by dispatching one of 5 navigation actions that mirror the history navigation methods.
 • Updating the browser history via middleware — A middleware is used to intercept the navigation actions and handle the side-effect of updating the browser history. Since the new location isn’t necessarily or easily known without first consulting the browser history (eg. in the case of a go action), the navigation actions are prevented from reaching the reducer.
 • Responding to navigation — The flow of execution continues with a history listener that responds to navigation (from both the middleware and external navigation) by dispatching a second action that does contain the new location.
 • Location Reducer — The action dispatched by the listener then reaches the location reducer, which adds the location to the store. The location reducer also determines the shape of the location state.
 • Connected routing — The store-connected router can then reactively determine the new page content when notified of a change in location in the store.
 • Rendering — Finally, the page may be re-rendered with the new content.

Note that this isn’t the only way to accomplish Redux-first routing — some variations feature the use of a store enhancer and/or additional logic in the middleware — but it’s a simple model that covers all of the bases.

A Basic Implementation

Following the model we just looked at, let’s implement the core API — the actions, middleware, listener, and reducer.

We’ll use the history package as an internal dependency, and build the solution incrementally. If you’d rather follow along with the final result, you may view it here.

Actions

We’ll start by defining the 5 navigation actions that mirror the history navigation methods:

// constants.jsexport const PUSH = 'ROUTER/PUSH';export const REPLACE = 'ROUTER/REPLACE';export const GO = 'ROUTER/GO';export const GO_BACK = 'ROUTER/GO_BACK';export const GO_FORWARD = 'ROUTER/GO_FORWARD';
// actions.jsexport const push = (href) => ({ type: PUSH, payload: href,});
export const replace = (href) => ({ type: REPLACE, payload: href,});
export const go = (index) => ({ type: GO, payload: index,});
export const goBack = () => ({ type: GO_BACK,});
export const goForward = () => ({ type: GO_FORWARD,});

Middleware

Next, let’s define the middleware. It should intercept the navigation actions, call the corresponding history navigation methods, then stop the action from reaching the reducer — but leave all other actions undisturbed:

// middleware.jsexport const routerMiddleware = (history) => () => (next) => (action) => { switch (action.type) { case PUSH: history.push(action.payload); break; case REPLACE: history.replace(action.payload); break; case GO: history.go(action.payload); break; case GO_BACK: history.goBack(); break; case GO_FORWARD: history.goForward(); break; default: return next(action); }};

If you haven’t had the chance to write or examine the internals of a Redux middleware before, check out this introduction.

History Listener

Next, we’ll need a history listener that responds to navigation by dispatching a new action containing the new location information.

First, let’s add the new action type and creator. The interesting parts of the location are the pathname, search, and hash — so that’s what we’ll include in the payload:

// constants.jsexport const LOCATION_CHANGE = 'ROUTER/LOCATION_CHANGE';
// actions.jsexport const locationChange = ({ pathname, search, hash }) => ({ type: LOCATION_CHANGE, payload: { pathname, search, hash, },});

Then let’s write the listener function:

// listener.jsexport function startListener(history, store) { history.listen((location) => { store.dispatch(locationChange({ pathname: location.pathname, search: location.search, hash: location.hash, })); });}

We’ll make one small addition — an initial locationChange dispatch, to account for the initial entry into the application (which doesn’t get picked up by the history listener):

// listener.jsexport function startListener(history, store) { store.dispatch(locationChange({ pathname: history.location.pathname, search: history.location.search, hash: history.location.hash, }));
 history.listen((location) => { store.dispatch(locationChange({ pathname: location.pathname, search: location.search, hash: location.hash, })); });}

Reducer

Next, let’s define the location reducer. We’ll use a simple state shape, and do minimal work in the reducer:

// reducer.jsconst initialState = { pathname: '/', search: '', hash: '',};
export const routerReducer = (state = initialState, action) => { switch (action.type) { case LOCATION_CHANGE: return { ...state, ...action.payload, }; default: return state; }};

Application Code

Finally, let’s hook up our API into the application code:

// index.jsimport { combineReducers, applyMiddleware, createStore } from 'redux'import { createBrowserHistory } from 'history'import { routerReducer } from './reducer'import { routerMiddleware } from './middleware'import { startListener } from './listener'import { push } from './actions'
// Create the history objectconst history = createBrowserHistory()
// Build the root reducerconst rootReducer = combineReducers({ // ...otherReducers, router: routerReducer,}) // Build the middlewareconst middleware = routerMiddleware(history)
// Create the storeconst store = createStore(rootReducer, {}, applyMiddleware(middleware))
// Start the history listenerstartListener(history, store)
// Now you can read location data from the store!let currentLocation = store.getState().router.pathname
// You can also subscribe to changes in the location!let unsubscribe = store.subscribe(() => { let previousLocation = currentLocation currentLocation = store.getState().router.pathname
 if (previousLocation !== currentLocation) { // You can render your application reactively here! }})
// And you can dispatch navigation actions from anywhere!store.dispatch(push('/about'))

And that’s all there is to it! Using our tiny (under 100 lines of code) API, we’ve met all of the criteria for Redux-first routing:

 • The location is held in the Redux store. ✔
 • The location is changed by dispatching Redux actions. ✔
 • The application reads location data solely from the store. ✔
 • The store and browser history are kept in sync behind the scenes. ✔

View all the files together here — feel free to import them into your project, or use it as a starting point to develop your own implementation.

The redux-first-routing package

I’ve also put the API together into the redux-first-routing package, which you may npm install and use in the same way.

mksarge/redux-first-routing

redux-first-routing — A minimal, framework-agnostic base for accomplishing Redux-first routing.github.com

It includes an implementation similar to the one we built here, but with the notable addition of query parsing via the query-string package.

Wait — what about the actual routing component?

You may have noticed that redux-first-routing is only concerned with the navigational aspect of the routing model:

By decoupling the navigational aspect from the other aspects of our routing model, we’ve gained some flexibility — redux-first-routing is both router-agnostic, and framework-agnostic.

You can therefore pair it with a library like Universal Router to create a complete Redux-first routing solution for any front-end framework:

Or, you could build opinionated bindings for your framework of choice — and that’s what we’ll do for React in the next and final section of this article.

Usage with React

Let’s finish our exploration by looking at how we might build store-connected components for declarative navigation and routing in React.

Declarative Navigation

For navigation, we can use a store-connected k/> component similar to the one in React Router and other React routing solutions.

It simply overrides the default behaviour of anchor element <a/> and dispatches a push action when clicked:

// Link.jsimport React from 'react';import { connect } from 'react-redux';import { push as pushAction, replace as replaceAction } from './actions';
const Link = (props) => { const { to, replace, children, dispatch, ...other } = props;
 const handleClick = (event) => { // Ignore any click other than a left click if ((event.button && event.button !== 0) || event.metaKey || event.altKey || event.ctrlKey || event.shiftKey || event.defaultPrevented === true) { return; } // Prevent the default behaviour (page reload, etc.) event.preventDefault();
 // Dispatch the appropriate navigation action if (replace) { dispatch(replaceAction(to)); } else { dispatch(pushAction(to)); } };
 return ( {children} );};
export default connect()(Link);

You may find a more complete implementation here.

Declarative Routing

While there’s not much to a navigational component, there are countless ways to design a routing component — making it the most interesting part of any routing solution.

What is a router, anyway?

You can generally view a router as a function or black box with two inputs and one output:

route configuration ↘ matched content current location ↗

Though the routing and subsequent rendering may occur in separate steps, React makes it easy and intuitive to bundle them together into a declarative routing API. Let’s look at two strategies for accomplishing this.

Strategy 1: A monolithic r/> com ponent

We can use a monolithic, store-connected r/> component that:

 • accepts a route configuration object via props
 • reads the location data from the Redux store
 • calculates the new content whenever the location changes
 • renders/re-renders the content as appropriate.

The route configuration may be a plain JavaScript object that contains all of the matching paths and pages (a centralized route configuration).

Here’s how this might look:

const routes = [ { path: '/', page: './pages/Home', }, { path: '/about', page: './pages/About', }, { path: '*', page: './pages/Error', },]
React.render( , document.getElementById('app'))

Pretty simple, right? No need for nested JSX routes — just a single route configuration object, and a single router component.

If this strategy is appealing to you, check out my more complete implementation in the redux-json-router library. It wraps redux-first-routing and provides React bindings for declarative navigation and routing using the strategies we’ve examined so far.

mksarge/redux-json-router

redux-json-router - Declarative, Redux-first routing for React/Redux browser applications.github.com

Strategy 2: Composable e/> comp onents

While a monolithic component may be a simple way to achieve declarative routing in React, it’s definitely not the only way.

The composable nature of React allows another interesting possibility: using JSX to define routes in a decentralized manner. Of course, the prime example is React Router’s e/> API:

React.render( ... 

Other routing libraries explore this idea too. While I haven’t had the chance do it, I don’t see any reason why a similar API couldn’t be implemented on top of the redux-first-routing package.

Instead of relying on location data provided by

r/>, the &lt;Route/> component could simply connect to the store:

React.render( ... 

If that’s something that you’re interested in building or using, let me know in the comments! To learn more about different route configuration strategies, check out this introduction on React Router’s website.

Conclusion

I hope this exploration has helped deepen your knowledge about client-side routing and has shown you how simple it is to accomplish it the Redux way.

If you’re looking for a complete Redux routing solution, you can use the redux-first-routing package with a compatible router listed in the readme. And if you find yourself needing to develop a tailored solution, hopefully this post has given you a good starting point for doing so.

If you’d like to learn more about client-side routing in React and Redux, check out the following articles — they were instrumental in helping me better understand the topics I covered here:

 • Let The URL Do The Talking by Tyler Thompson
 • You Might Not Need React Router by Konstantin Tarkus
 • Do I Even Need a Routing Library? by James K. Nelson
 • and countless informative discussions in the react-router-redux issues.

Client-side routing is a space with endless design possibilities, and I’m sure some of you have played with ideas similar to the ones I’ve shared here. If you’d like to continue the conversation, I’ll be glad to connect with you in the comments or via Twitter. Thanks for reading!

Edit 22/06/17: Also check out this article on redux-first-router, a separate project that uses intelligent action types to achieve powerful routing capabilities.