AppData - Kde nájsť priečinok AppData v systéme Windows 10

Priečinok AppData obsahuje nastavenia aplikácií, súbory a údaje jedinečné pre aplikácie vo vašom počítači so systémom Windows. Priečinok je predvolene skrytý v Prieskumníkovi súborov Windows a má tri skryté podpriečinky: Local, LocalLow a Roaming.

Tento priečinok nebudete používať veľmi často, ale práve tu sa nachádzajú vaše dôležité súbory. Napríklad vaše záložky, uložené relácie atď.

V tejto príručke sa dozviete, ako vyhľadať, zobraziť a zobraziť priečinok AppData v systéme Windows.

Čo je priečinok AppData?

Aplikácie v systéme Windows často ukladajú svoje nastavenia a dočasné údaje do priečinka AppData. Každý používateľský účet systému Windows má svoj vlastný priečinok AppData. Ako som už spomenul, vo vnútri AppData sú tri priečinky - Local, LocalLow a Roaming.

Lokálny priečinok sa používa na ukladanie údajov, ktoré sú špecifické pre jeden systém Windows, čo znamená, že sa údaje nesynchronizujú medzi viacerými počítačmi.

Priečinok LocalLow je rovnaký ako priečinok Local, ibaže ho používajú aplikácie s nízkou integritou, ktoré fungujú s obmedzenými nastaveniami zabezpečenia, napríklad Mozilla Firefox v súkromnom režime.

Priečinok Roaming sa používa na ukladanie údajov, ktoré sa budú synchronizovať vo viacerých systémoch Windows. Často sa to používa na ukladanie nastavení, ako sú záložky, uložené heslá atď.

Ako zobraziť priečinok AppData

Existujú dva spôsoby prístupu k priečinku AppData. Môžete k nim získať prístup manuálne alebo pomocou názvu premennej „AppData“.

Priečinok AppData môžete zobraziť manuálne tak, že prejdete do priečinka Users (Používatelia), ktorý je tam na jednotke C. V mojom prípade cesta je C:\Users\ADMIN.

Ďalej prejdite na kartu „Zobraziť“ v hornej časti a začiarknite políčko „Skryté položky“, ako je to zobrazené nižšie:

Teraz by ste mali vidieť priečinok AppData v priečinku Používateľ.

Do priečinka AppData môžete tiež vstúpiť priamo pomocou systémovej premennej AppData. Vo vyhľadávaní v systéme Windows vyhľadajte výraz „Spustiť“, ako je to znázornené nižšie, alebo stlačením tlačidla Windows + R otvorte aplikáciu Spustiť.

Do textového poľa spustenej aplikácie zadajte „% AppData%“ a kliknite na OK. Windows priamo otvoria priečinok Roaming, ktorý sa nachádza v priečinku AppData.

Zabaliť

Po prečítaní tejto príručky dúfam, že vo svojom počítači nájdete priečinok AppData.

Spravidla si nebudete musieť robiť starosti s údajmi v priečinku AppData - preto sú predvolene skryté. Používajú ho iba vývojári aplikácií na ukladanie potrebných údajov požadovaných aplikáciou.

Každodenní používatelia systému Windows budú musieť iba získať prístup alebo zobraziť priečinok AppData, ak si potrebujú vytvoriť zálohu svojich dát aplikácií.