Najlepšie výukové programy pre Angular a AngularJS

AngularJS (verzie 1.x) je open source framework založený na JavaScripte. Je to multiplatformové a používa sa na vývoj jednostránkových webových aplikácií (SPWA). AngularJS implementuje vzor MVC na oddelenie logických, prezentačných a dátových komponentov. Využíva tiež vkladanie závislostí na využitie služieb na strane servera v aplikáciách na strane klienta.

Angular (verzie 2.xa vyššie) je open source framework založený na stroji na vývoj front-endových webových aplikácií. Angular má funkcie ako všeobecné, statické písanie a tiež niektoré funkcie ES6.

Odporúčame naučiť sa Angular a používať ho pre nové projekty. AngularJS sa používa hlavne pre staršie projekty.

Najlepším spôsobom, ako sa naučiť Angular, je 6-hodinový Angular Tutorial freeCodeCamp na YouTube.

Ďalšie návody na Angular

Uhlová 1.x

Všeobecné stránky

 • Angular JS - Domovská stránka Angular JS
 • Sprievodca štýlom AngularJS - Podrobné osvedčené postupy pre Angular Development

Videá

 • Smerovanie v Angular JS - Smerovanie na strane klienta za 15 minút
 • Aplikácia Angular ToDo - aplikácia Angular ToDo za 12 minút

Kurzy

 • Kurzy Egghead.io AngularJS ($)

Uhlová 2.x +

Všeobecné stránky

 • Angular - Uhlová domovská stránka
 • Sprievodca uhlovým štýlom - Podrobné osvedčené postupy pre hranatý vývoj

Stránky s konkrétnou tematikou

 • Smernice - Vynikajúci sprievodca, ktorý podrobne popisuje uhlové smernice (1. časť)

Kurzy

 • Uhlové kurzy Egghead.io ($)
 • FrontendMasters - Vytváranie aplikácií s úžasným uhlom
 • Ultimate Angular - Todd Motto
 • Angular 6 (predtým Angular 2) - Kompletný sprievodca ($) Maximilián Schwarzmüller

Blogy

 • Alligator.io
 • Uhlové do hĺbky

História verzií

Google vydal pôvodnú verziu AngularJS 20. októbra 2010. Prvé stabilné vydanie AngularJS bolo 18. decembra 2017 vo verzii 1.6.8. Vydanie Angular 2.0 sa uskutočnilo 22. septembra 2014 na konferencii ng-Europe. Jednou z funkcií Angular 2.0 je dynamické načítanie.

Po určitých úpravách vyšiel Angular 4.0 v decembri 2016. Angular 4 je spätne kompatibilný s Angular 2.0. Knižnica HttpClient je jednou z funkcií Angular 4.0. Angular 5 bol vydaný 1. novembra 2017. Podpora progresívnych webových aplikácií bola jedným z vylepšení v Angular 4.0. Angular 6 vyšiel v máji 2018. Posledná stabilná verzia je 6.1.9

Inštalácia :

Môžeme pridať Angular buď pomocou odkazu na dostupné zdroje alebo stiahnutím rámca.

Odkaz na zdroj :

AngularJS: Môžeme pridať AngularJS (verzie Angular 1.x) odkazom na Sieť dodávania obsahu od spoločnosti Google.

Stiahnutie / inštalácia: Rámec si môžeme stiahnuť pomocou npm, Bower alebo composer.

Uhlový 1.x :

npm

npm install angular

Potom pridajte a do svojho index.html:

altánok

bower install angular

Potom pridajte a do svojho index.html:

Ďalšie informácie týkajúce sa dokumentácie nájdete na oficiálnej stránke AngularJS.

Angular 2.x a ďalšie verzie môžete nainštalovať podľa pokynov z oficiálnej dokumentácie Angular.

Komponenty

Motivácia

Angular obsahuje veľa schém pre vytváranie aplikácií. Jednou z takýchto schém je aj komponent. Zahŕňajú jednu logickú jednotku súvisiacu s jednou časťou aplikácie. Komponenty často spolupracujú s inými schémami, aby fungovali efektívnejšie.

Medzi všetkými schémami majú komponenty tendenciu spotrebovávať viac, ako poskytujú. Zatiaľ čo iné schémy, ako sú smernice, smernice a služby, ponúkajú užitočnosť, komponenty využívajú. Sú zodpovední za rozhranie aplikácie, takže má zmysel, prečo používajú obslužný program.

Komponenty zjednodušujú aplikáciu. Ich hlavným cieľom je logika fungovania do jednej sekcie viditeľného rozhrania. Ak chcete vytvoriť aplikácie krok za krokom, musíte zostavovať jednotlivé komponenty. Súčasti koneckonců fungujú ako stavebné bloky Angular.

Úvod do komponentov

Ako už bolo spomenuté, komponenty spotrebúvajú užitočnosť (služby / zdroje). Stoja medzi obchodnou logikou a prezentáciou, aby vytvorili súdržnú jednotku. Uhlová pripája ku každému komponentu rôzne mechanizmy. Tieto prílohy identifikujú triedu ako komponent a definujú jej štandardné schopnosti.

Úhlové musí rozpoznať komponenty, keď na ne narazia. Ak to chcete urobiť, @Componentmusíte vyzdobiť každú triedu, ktorá má byť súčasťou. Dekoratéri označujú Angular, čo je to za triedu.

V prípade súčasti musí vedieť, ako interagovať s injektorom, spojiť sa so šablónou, vytiahnuť zo zoznamu štýlov, zapuzdriť svoje štýly atď. Angular sa stará o väčšinu požiadaviek na nízkej úrovni. Vývojári stále musia nakonfigurovať správanie komponentu, importovať jeho závislosti a rozšíriť jeho logiku.

Na všetky tieto veci máme triedu komponentov. Trieda udržuje všetko relatívne jednotné. Zahŕňa obchodnú logiku komponentu.

Trieda komponentu a metaúdaje

Go ahead and install the Angular command-line interface (CLI). You can learn more about it from this article. The CLI command ng generate component [name-of-component] yields the following.

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; @Component({ selector: 'app-example', templateUrl: './example.component.html', styleUrls: ['./example.component.css'] }) export class ExampleComponent implements OnInit { constructor() { } ngOnInit() { } }

This is the basic skeleton from which all great components originate. The @Component decorator is the most important part. Without it, the above example becomes a generic class. Angular relies on decorators to discern a class’s schematic type.

@Component receives metadata as a single object. Decorators are just JavaScript functions under the hood. They take in arguments as with the metadata object. The metadata object configures a component’s basic dependencies. Each fields plays a role.

 • selector: tells Angular to associate the component with a certain element in the application’s template HTML.
 • templateUrl: accepts the file location of the component’s template HTML (this is where data gets displayed to).
 • styleUrls: accepts an array of style-sheet file locations (strings). These style-sheets target the component’s assigned template.

Think of metadata as a big blob of configuration. The decorator takes it so that it can generate the data specific to the component. The decorator decorates the underlying class with data necessary for its class’s behavior. A component class that is.

The class’s signature exports by default so that the component can be imported. ngOnInit also gets implemented. implements tells the class to define certain methods per the interface’s definition. ngOnInit is a lifecycle hook.

Component Lifecycle and Change Detection

Components use all sorts of tools, services, and features. One key feature available to components is lifecycle hooks. An explanation for each hook exists in this article.

There are eight in total and they all serve as timing functions. They execute conditionally as the component transitions from state-to-state via change detection. This process happens constantly across the component tree. It searches for changes in data which merit a re-rendering of the template.

Time to move on. Please refer to the aforementioned articles for more information on the component lifecycle. It deserves much more explanation.

Component Data

Data drives everything. Components are no exception. Components encapsulate all their data. To receive data externally, a component must explicitly declare it. This form of privacy keeps information from clashing across the component tree.

Data determines what gets displayed from the component class to its template. Any updates to the class’s data will (or at least should) update the template display.

Components will often initialize a set of members (or variables) that store data. They are used throughout the component class logic for convenience. This information fuels the logic resulting in the template and its behavior. See the following example.

// ./components/example/example.component.ts import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { Post, DATA } from '../../data/posts.data'; @Component({ selector: 'app-example', templateUrl: './example.component.html' }) export class ExampleComponent implements OnInit { username: string; totalPosts: number; allPosts: Post[]; deletePost(index: number): void { this.allPosts.splice(index, 1); this.totalPosts = this.allPosts.length; } ngOnInit(): void { this.username = DATA.author; this.totalPosts = DATA.thePosts.length; this.allPosts = DATA.thePosts; } }

{{ username }}

Change Name:

Posts: {{ totalPosts }}


  DELETE
  {{ post.title }}

  {{ post.body }}


Note the ways the component interacts with its data. It first fetches it from ../../data/posts.data before it begins to forward it to the template for display.

The data shows up throughout the template. Inside the double curly braces, a variable’s value is mapped from the component class into the braces. The *ngFor loops across the allPosts class array. Clicking on the button removes a specific element from allPosts by its index. You can even change the topmost username by typing into the input box.

The above interactions alter the component class’s data which in turn updates the component’s template HTML. Components provide the backbone logic that facilitates the flow of data. The template HTML makes that data readable to the user.

Component Template

The previous example’s template HTML featured an interesting syntax. The syntax was not actual HTML. It was Angular’s template HTML. Some often refer to it as HTML Plus, recognizable only by Angular’s compiler. The compiler supports a syntax resulting in the dynamic manipulation of HTML. This article will often refer to it as ‘template HTML’ or ‘template’.

The syntax lets components inject data directly into the template HTML. The injection is dynamic. This means that data can iterate and display itself as HTML without needing external assistance. The Angular compiler compiles it into real HTML by the time it reaches the web browser.

To learn more about some of the ways data binds to the template, read about data binding in Angular. A few examples of data binding occurred in the previous example ({{ ... }}). For this article, it is enough to recognize data interactions were happening between the component class and its template.

Querying the Template

Data managing the state of the template imperatively works OK. Yet, pure data does not always fulfill an application’s intended design. Interacting more directly with the Document Object Model (DOM) may be required.

To do that, the component must have reference to the template elements. When the data changes, the component can manipulate the DOM explicitly. This is a more declarative approach.

Components can grab references using a web browser’s DOM application programming interface (API). Bad idea though. Angular prefers cross-platform compatibility. For a component to function outside of the web browser, it needs to use Angular’s API instead of the DOM’s.

Components can query their templates using the @ViewChild and ContentChild decorators. They grab references to template elements on behalf of the component class.

import { Component, ViewChild, ContentChild, ElementRef, Renderer2, AfterContentChecked, AfterViewChecked } from '@angular/core'; @Component({ selector: 'app-child', template: ` Toggle Enlarge ` }) export class ChildComponent implements AfterContentChecked { @ContentChild("pReference", { read: ElementRef }) pElement: ElementRef; textEnlarge: boolean = false; constructor(private renderer: Renderer2) { } toggleEnlarge() { this.textEnlarge = !this.textEnlarge; } ngAfterContentChecked() { if (this.textEnlarge) this.renderer.setStyle(this.pElement.nativeElement, 'font-size', '25px'); else this.renderer.setStyle(this.pElement.nativeElement, 'font-size', 'initial'); } } @Component({ selector: 'app-parent', template: ` Toggle Highlight 

View Child

Content Child

` }) export class ParentComponent implements AfterViewChecked { @ViewChild("hOneRefereance", { read: ElementRef }) hOneElement: ElementRef; textHighlight: boolean = false; constructor(private renderer: Renderer2) { } toggleHighlight() { this.textHighlight = !this.textHighlight; } ngAfterViewChecked() { if (this.textHighlight) this.renderer.setStyle(this.hOneElement.nativeElement, 'background-color', 'yellow'); else this.renderer.setStyle(this.hOneElement.nativeElement, 'background-color', 'initial'); } }

The above example contains two buttons that toggle a certain style for each element. Clicking the buttons toggles the true/false values unique to each component. These booleans determine if the custom styles apply. Instead of these values causing changes imperatively, the lifecycle hooks (ngAfterViewChecked and ngAfterContentChecked) declaratively alter the DOM.

The declarative approach explicitly changes the style through the element’s reference. In imperative programming, changes to the DOM based off data are implicit. Check out this article on imperative and declarative programming to learn more.

The main thing to notice is how these references get pulled from the template. In the example, there are two sections of the template queried using two decorators: @ViewChild and @ContentChild.

They differ in where they look for an element’s reference whether it be in the content DOM or view DOM. These two DOMs exist in ParentComponent’s template. Differentiating between them is important because they finish rendering at separate times.

This is why @ViewChild and @ContentChild both exist. They work together with their companion lifecycle hooks ngAfterViewChecked and ngAfterContentChecked. These lifecycle hooks wait for their respective queries to resolve before executing.

Once resolved, @ViewChild and @ContentChild provide references to two elements. Both exist in separate parts of the DOM. The boolean data still determines the outcome. How that outcome translates to the DOM is the key difference from before. The DOM updates viaRenderer2’s direct manipulation of it.

Content Projection

The content DOM exists in the innerHTML of ChildComponent’s element. It is all positioned within ParentComponent’s template. The innerHTML of app-childprojects onto ChildComponent’s template through .

This exemplifies content projection. Displaying content from one component to another using the innerHTML of another’s tags in one’s template so that another component can pull that innerHTML into its own template via . Thank you for reading that sentence.

Hence why ChildComponent references its element using @ContentChild. Content contained within in ParentComponent’s template makes up the content DOM. ChildComponent references the element with an @ContentChild query.

ParentComponent’s view DOM consists of everything accessible from within the component’s view. This does not necessarily include the entire template given the innerHTML of . Again, this part of the DOM is queried from ChildComponent using @ContentChild. Everything else gets queried using @ViewChild from the ParentComponent class.

This is a great way for components to exchange content and query their own content regardless of their DOM type. Components can communicate with themselves and others using data binding as well. Read more about it from this article.

Component Styles

Styles are critical to a component’s readability and interactivity. Each component encapsulates its style-sheet dependencies. That way they only apply to the component’s template HTML. A special technique introduced by HTML’s shadow DOM makes this possible.

A shadow DOM branch may exist on any element. This part of the DOM cannot be seen from the HTML’s source code. Standard HTML elements leverage the shadow DOM to provide their trademark appearances. A shadow DOM branch must anchor itself to a visible component so that it can style and customize it.

The unique aspect about a shadow DOM branch is its encapsulation. Everything used to style a shadow DOM branch’s root element is private to it. No other element can access it.

Angular embraces this form of encapsulation with components. The style-sheet and template of a component encapsulate together. No other components have access to them. Style-sheet clashes cannot occur.

Angular does not use the shadow DOM by default. It uses an emulation system that mimics the behavior of the shadow DOM. This is a temporary measure since some web browsers do not yet support the shadow DOM API.

The @Component metadata contains the encapsulation field. This lets developers toggle in-between emulated shadow DOM, real shadow DOM, or neither. Here are the options in their respective order:

 • ViewEncapsulation.Emulated - fake shadow DOM (default)
 • ViewEncapsulation.Native - real shadow DOM (now deprecated since Angular 6.0.8)
 • ViewEncapsulation.None - neither

ViewEncapsulation.None means the component’s style-sheets elevate to the global scope. Not recommended considering components should form their own private unit (encapsulation). Angular still provides it as an escape hatch for extreme situations.

Conclusion

Komponenty vytvárajú aplikácie. Pokiaľ nie je nakonfigurované inak, majú súkromný rozsah a sú navzájom jednotne jednotné. Aplikácie zvyčajne začínajú od koreňového modulu. Okrem toho komponenty tvoria podlhovastý strom, ktorý definuje zvyšok aplikácie.

Komponent pokrýva určenú jednotku aplikačného rozhrania. Zahŕňa to jeho štýly, logiku a rozloženie. Ostatné schémy, ako sú rúry, služby a smernice, vidia časté použitie v kóde komponentu. Viac o týchto interakciách sa dozviete v niektorých ďalších článkoch Sprievodcu uhlom.

Nezabudnite, že komponenty musia byť bootstrap. Môže sa to stať v koreňovom module alebo v metadátach komponentu. Je to tak, aby Angular rozpoznal komponent všade, kde sa v aplikácii objaví.

Vždy sa môžete dozvedieť viac, pretože komponenty majú oveľa väčšiu hĺbku, ako by mohol naznačiť tento článok.